Unesite Vaš UserId i PIN kod da biste pristupili sistemu. (Enter your logon UserId and PIN.)

Da biste nastavili sa radom kliknite na dugme "Nastaviti". (Continue by clicking button "Nastaviti".)

Mobile eBanking

Ova konekcija je obezbjeđena SSL certifikatom. Katančić na stranici pretraživača pokazuje da je konekcija sigurna. Pritisnite na katančić da biste provjerili Vašu konekciju sa bankom. (This connection is secured by SSL-technique. The lock on the browser's status bar shows that the connection is secured. Click the lock to check that you are connected with Bank.)