Autentifikacija korisnika

Unesite Vaš UserId kod da biste pristupili sistemu.
Da biste nastavili sa radom kliknite na dugme: Nastaviti.

Ova konekcija je obezbjeđena SSL certifikatom.
Katančić na stranici pretraživača pokazuje da je konekcija sigurna. Pritisnite na katančić da biste provjerili Vašu konekciju sa bankom